Kujawy i Pomorze - poznaj region z przewodnikiem - logo mobilne

Zwiedzanie zabytkowej mechanicznej oczyszczalni ścieków

Zwiedzanie z przewodnikiem dla dorosłych i dzieci

Zwiedzanie zabytkowej mechanicznej oczyszczalni ścieków

Początki budowy zabytkowej oczyszczalni i przepompowni ścieków sięgają 1906 roku. Poza przepompownią funkcjonującą przy wysokich stanach Wisły, kiedy odpływ ścieków nie mógł następować grawitacyjnie, w budynku zbudowano również mechaniczną oczyszczalnię ścieków, opartą na sicie Wurla-Rinscha z mechanicznym odbiorem skratek (grubszych zanieczyszczeń). Oczyszczalnia ta funkcjonowała do 1970 roku, niemniej obiekt był utrzymywany do 2002 roku, gdy oddano do użytku oczyszczalnię w Nowej Wsi. Pomieszczenia dawnej oczyszczalni znajdują się do głębokości 10 m poniżej poziomu terenu, ale wykop i niektóre obiekty sięgają nawet 12 m głębokości. Odrestaurowane świadczą dziś o możliwościach techniki sprzed ponad stu laty.

Lokalizacja

 • 2019-03-03
  12.00 - 12.50
 • 1 miejsc
 • Grudziądz
  ul. Skłodowskiej 10
 • Informacja Turystyczna w Grudziądzu/ Michał Czepek, Magdalena Brudniewicz
  tel: 56 46 123 18
  e-mail: it@gdz.pl
Brak możliwości rejestracji

Polecane wydarzenia: